POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

TERMOTOTAL PROD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul pe Strada Clujului, Nr. 17, Municipiul Gherla, Judeţ Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2422/2009, CUI 16059381, telefon +40 264 247 441 fax +40 264 216 200, e-mail office@termototal.ro, în continuare Operatorul sau Termototal, colectează, stochează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin accesarea site-ului www.termototal.ro.
Vă informăm că browser-ul folosit de dispozitivul dvs. trimite automat informații pe serverul site-ului nostru. Așadar, se vor colecta automat următoarele date personale:

 • Adresa IP a computer-ului folosit la accesarea site-ului;
 • Data și ora accesării;
 • Denumirea și adresa URL a fișierului accesat;
 • Site-ul web de la care se accesează www.termototal.ro;
 • Browser-ul utilizat, sistemul de operare al computer-ului dvs. și numele furnizorului de acces.


De asemenea, site-ul nostru utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea de mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm odată cu accesarea site-ului.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal menţionate anterior este reprezentat de art. 6 lit. f) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679, conform căruia prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul cookie-urilor, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat, astfel cum prevede articolul 6 litera a din Regulament.

Datele colectate prin accesarea site-ului www.termototal.ro (adresa IP a computer-ului folosit la accesarea site-ului, data și ora accesării, denumirea și adresa URL a fișierului accesat; site-ul web de la care se accesează www.termototal.ro, browser-ul utilizat, sistemul de operare al computer-ului dvs. și numele furnizorului de acces) sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru asigurarea unei conexiuni stabile a site-ului web;
 • Pentru asigurarea unei utilizări oportune a site-ului nostru web;
 • Pentru analiza sistemului de securitate și a conexiunii;
 • Pentru alte scopuri administrative.


Operatorul comunică datele dvs. personale către alte entități private sau publice (colaboratori, prestatori) implicate în cadrul organizării şi desfășurării activității TERMOTOTAL numai în următoarele cazuri:

 • entități implicate în verificarea, supravegherea, coordonarea activităţii Operatorului precum și entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii.
 • atunci când v-ați exprimat consimțământul dumneavoastră expres, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679;
 • atunci când este necesar în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului;
 • atunci când este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de TERMOTOTAL sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.


Stocarea datelor este realizată strict pe perioada necesară atingerii scopurilor în care datele au fost colectate și în care vor fi ulterior prelucrate. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către Operator. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. În cazul oricărei modificări a prezentei Politici (ca urmare a modificării modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale), vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, printre care se numără:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru exercitarea drepturilor indicate anterior, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

 •  Persoană responsabilă: Sanda Ioana Cheta
 •  E-mail: office@termototal.ro
 •  Fax: +40 264 216 200
 •  Adresă corespondenţă: Loc. GHERLA, Jud. Cluj , Str. Clujului, Nr. 17


Operatorul aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Termototal se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât dumneavoastră, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. Cookie-urile nu dăunează dispozitivului dumneavoastră, nu conțin viruși sau troieni. Cookie-ul stochează informațiile culese în legătură cu dispozitivul specific utilizat de către dumneavoastră. Totuși, aceasta nu înseamnă că suntem conștienți de identitatea dvs.

Utilizarea cookie-urile vă facilitează accesul la site-ul nostru. Folosim de exemplu cookie de sesiune pentru a detecta faptul că ați vizitat înainte, pe site-ul nostru, pagini individuale. Acestea sunt șterse automat atunci când părăsiți site-ul nostru web.

Pentru a optimiza și mai mult utilizarea site-ului nostru, folosim module cookie temporare care sunt salvate pe dispozitivul dvs. pentru o anumită perioadă de timp. Dacă vizitați site-ul din nou pentru a utiliza serviciile noastre, aceste cookie-uri detectează automat faptul că ne-ați vizitat anterior, amintindu-și intrările și setările pe care le-ați făcut, astfel încât să nu fiți nevoit să o faceți din nou.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a colecta date statistice privind utilizarea site-ului nostru în vederea optimizării serviciile oferite. Când vizitați site-ul nostru din nou, aceste cookie-uri ne permit să detectăm automat faptul că ne-ați vizitat și anterior. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după o perioadă de timp limitată. Datele obținute prin intermediul cookie-urilor sunt prelucrate în scopul enunțat la articolul 6 alin. 1 lit. f Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679, și anume pentru interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

Majoritatea browsere-lor acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți configura browser-ul dvs. pentru a preveni salvarea modulelor cookie sau pentru a afișa întotdeauna o notificare înainte de crearea unui nou modul cookie. Dezactivarea completă a cookie-urilor vă poate împiedica să utilizați anumite funcții ale site-ului nostru web.

Inapoi